Onderzoek – Huisartsenpraktijk Loch Pruis – Apeldoorn
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Loch Pruis
Vosselmanstraat 4-B 7311 CL
Apeldoorn

Onderzoek

Geanonimiseerde patiëntgegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Wij werken daaraan mee. 

De organisatie

IPCI is een project van MIEUR BV, een onderdeel van de afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC te Rotterdam.

Het onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek met behulp van geanonimiseerde patiëntgegevens levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg. Voor zo’n onderzoek zijn gegevens nodig van vele duizenden patiënten over een lange periode. Deze gegevens worden door ons bij uw bezoek vastgelegd in onze computer. Het IPCI-project (Integrated Primary Care Information), onderdeel van de Afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC te Rotterdam, probeert met behulp van de gegevens een antwoord te geven op vragen als: – Welke geneesmiddelen worden voorgeschreven bij welke kwaal? – Is er een samenhang tussen het optreden of verdwijnen van klachten en het gebruik van een geneesmiddel? – Waarom schrijft de huisarts na enige tijd een ander medicijn voor, of een andere dosering van hetzelfde medicijn? Op deze wijze is het mogelijk nieuwe bijwerkingen van geneesmiddelen te ontdekken en behandelmethodes beter af te stemmen op u als patiënt.

Uw gegevens

Wij werken mee aan dit onderzoek en geven uw gegevens door aan het IPCI-project. Dat mag natuurlijk niet zomaar. De gegevens die wij over u hebben zijn beschermd volgens de Wet persoonsregistraties en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. Uw naam, adres en woonplaats worden dan ook niet doorgegeven aan de onderzoekers. De onderzoekers krijgen slechts medische gegevens en kunnen niet zien van welke patiënt deze zijn. Alleen wij weten welke gegevens bij welke patiënt horen. Het IPCI-project heeft een Raad van Toezicht, die erop let dat de verzamelde gegevens alleen gebruikt worden voor dit onderzoek. een speciale Gatekeeper bewaakt dit proces en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens ontdaan zijn van de medische gegevens.

Bezwaren?

Heeft u toch bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek, meldt dit dan bij de huisarts of de praktijkassistente. Het is uw goed recht uw medewerking te weigeren. Uw gegevens zullen dan niet worden meegenomen in het onderzoeksproject. Voor nadere informatie www.ipci.nl